WELKOM BIJ VVD EERSEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Eersel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Eersel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
Prov. Statenverkiezingen op 20 maart 2019...
08-03-2019
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de ge-
meente Bladel ingezet voor alle vijf kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door
middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.....
Lees verder »


Meer nieuws....

Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
Voorlopige uitslag PS verkiezingen
21-03-2019
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn
is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen voor
Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We
moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan om.....
Lees verder »
In Memoriam: Dennis Hoffland
12-05-2019
In diepe verslagenheid geven wij kennis van het vrijdag jl.
onverwacht overlijden van Dennis Hoffland (49 jaar). De
volgende dag zou hij zijn 50ste verjaardag hebben gevierd.
Voor de Eerselse politiek en de VVD in het bijzonder is....
Lees verder »
Proefcasus Eindhoven Airport
02-07-2019
De VVD kan met overtuiging instemmen met het raads-
voorstel om waardering uit te spreken voor het proces en
het rapport, en te reageren naar de stuurgroep met de door
het college opgestelde concept brief. In het bijzonder.....
Lees verder »
Alg. Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2020
02-07-2019
Eersel als aantrekkelijke gemeente met mooie dorpen en
een groen buitengebied, midden in een economisch sterke
en dynamische regio; met als uitdaging om nu en in de toekomst een omgeving te bieden waarin het prima..…
Lees verder »

Alexander Steenhoek
Oud-voorzitter VVD Eersel
Tel.: 06-25196585
Stuur me een mail