WELKOM BIJ VVD EERSEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Eersel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Eersel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
03-07-2018
Voorzitter, We staan met elkaar aan de start van een
nieuwe raadsperiode. Dat betekent dat er ook in het
gemeentelijk beleid verschuivingen zullen gaan plaats-
vinden. Omdat deze voorjaarsnota nog behandeld.....

Lees verder »
05-07-2018
Steven Kraaijeveld is tijdens de extra raadsvergadering
(coalitieverklaring, benoeming wethouders) op 5 juli be-
noemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De onder-
scheiding werd hem uitgereikt door burgemeester.....

Lees verder »


Meer nieuws....

05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »
30-10-2018
Bij de behandeling van de begroting mag u verwachten
dat wij kijken of een passende vertaling is gemaakt van
de wensen en ambities van de raad zoals uitgesproken
bij de behandeling van de voorjaarsnota. Voorliggende....

Lees verder »
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uit-
stek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers
hebben in de economie en in de samenleving. Het is de
lokale middenstand die mensen samenbrengt, die.....

Lees verder »
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de genera-
ties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi op-
ruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over
een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen.....

Lees verder »

Alexander Steenhoek
Oud-voorzitter VVD Eersel
Tel.: 06-25196585
Stuur me een mail