CDA: AFSPRAAK = GEEN AFSPRAAK
Waar is het politieke verantwoordelijkheidsbesef?
• Gedoogakkoord verbroken
• Geurnormen terug bij af
• CDA bewijst Eerselse politiek slechte dienst
Eersel, 29 januari 2018

Bevriezing veestapel
In 2014 gingen CDA, D66 en PvdA aan de slag als nieuwe coalitie. Hun regeerakkoord was duidelijk over de intensieve veehouderij: de grenzen daarvan waren in zicht of zelfs al overschreden. De veestapel moest daarom op slot: geen koe, varken of kip er meer bij! Door de agrarische bedrijven in een klap hun groeimogelijkheden te ontnemen zouden de overlast, negatieve milieueffecten en gezondheidsrisico's vanzelf worden teruggedrongen was kennelijk de redenering. Het verkiezingsprogramma van lokale partij Eersel Anders van Jos Heezemans sloot hier vrijwel naadloos op aan: ook daar een pleidooi voor een zgn. standstill, o.a. vanwege de gezondheidsaspecten. Een zeer ruime meerderheid van de raad leek dus, althans op papier, een voorstander van  een soort noodstop. Voor alle duidelijkheid: voor de VVD telt maar een ding: het bepreken van overlast en gezondheidsrisico's. Wij hebben zelf nooit gepleit voor een standstill als allesomvattend slot op de sector.

Kiezersbedrog
In 2015 kwam de eerste test: de geurverordening. Tot onze grote verbazing bleken de hiervoor genoemde partijen echter plots voorstander van een normering, waarbij de uitstoot met liefst 30% (!) mocht toenemen. Vanuit het CDA werd bijna provocerend geroepen: mag het dan niet stinken! De inkt van het coalitieakkoord en verkiezingsprogramma waren nog maar nauwelijks droog of de beloften aan de inwoners van Eersel waren alweer vergeten. Sterker nog: het besluit stond haaks op de eerdere toezeggingen. Hoe kun je immers rijmen dat je belooft om de overlast en gezondheidsrisico's (desnoods met een paardenmiddel als een standstill) te beteugelen, om vervolgens doodleuk 30% meer emissies toe te staan. Dat is puur kiezersbedrog.

Gedoogakkoord
In 2016 viel echter het college. 2 van de 5 CDA-raadsleden verlieten (vrijwillig en onvrijwillig) de eigen fractie, waardoor de coalitie per direct zonder meerderheid zat. Het formeren van een nieuw bestuur bleek vervolgens geen eenvoudige opgave, omdat partijen zich inmiddels flink hadden ingegraven (het bekende vakantiehuisje uit Knegsel). Via een gedoogakkoord, waarbij een beperkt aantal afspraken is gemaakt heeft de VVD uiteindelijk de impasse doorbroken. Een stuurloze gemeente is namelijk voor niemand goed, inwoners en bedrijven willen vooruit. Onderdeel hiervan was een herziening van geurverordening, met een aanscherping van de normen en een plafond voor de uitstoot (maximaal de werkelijke emissie uit 2014, beslist niet meer). De onafhankelijke informateur drukte partijen daarbij op het hart dat zowel het onderling vertrouwen, maar vooral ook het vertrouwen van inwoners in de Eerselse politiek alleen terug kon komen als gold: afspraak = afspraak.

Vertrouwensbreuk CDA
Afgelopen dinsdag hebben we helaas gemerkt dat niet iedereen  die boodschap ter harte heeft genomen. Lijnrecht tegen een glasheldere afspraak uit het gedoogakkoord in stemde het CDA tegen het collegevoorstel. Het collegevoorstel bood als enige de zekerheid en keiharde garantie dat de emissie onder het afgesproken maximum blijft. Daarmee werd het gedoogakkoord, dat juist de afgelopen 2 jaar voor politieke stabiliteit heeft gezorgd, door het CDA feitelijk eenzijdig opgezegd.

In plaats daarvan diende de partij een amendement in samen met Eersel Anders om terug te gaan naar de oude, ruime normering (met maximaal 30% extra emissiegroei). Als goedmakertje wordt er een monitoring in het vooruitzicht gesteld.  Maar hoe geloofwaardig is die als je bedenkt dat deze partijen (a) nooit één seconde meer aandacht hebben gevraagd voor de beloofde standstill van de veestapel, en (b) kennelijk geen enkele moeite hadden  of hebben met een normering die 30% meer uitstoot mogelijk maakt(e). Zouden ze nu dan plots bijdraaien?

Cijfers van het CBS laten ondertussen zien dat het aantal varkens en kippen vanaf 2014 in drie jaar tijd met een kwart is gegroeid (hoezo standstill?). Ook in Reusel-De Mierden, de gemeente met de strengste geurnomen van Nederland, groeiden deze aantallen nog met 15%. Daarmee verliest het argument dat sector zucht onder strenge geurnormen haar kracht. Voor de paar boeren die wellicht wel last kunnen krijgen van een strengere geurnorm (volgens het raadsvoorstel ten hoogste 10, maar volgens het CDA zelfs minder), bleek het CDA, in het zicht van aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, bereid het gedoogakkoord naar de prullenbak te verwijzen.

Welke signaal geeft men daarmee af richting inwoners en andere politieke partijen? Wat zijn afspraken richting de toekomst nog waard? Wij hadden van een bestuurderspartij als het CDA in ieder geval meer verantwoorde-lijkheidsbesef verwacht.

De Eerselse VVD, dé Lokale Liberalen.

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail
Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail