SHOPPEN IN EEN DETAILHANDELSVISIE
Eersel, 24 december 2014

Afgelopen dinsdag is in de raad de detailhandelvisie besproken, waarover wij u in de vorige Hint al berichten. De gemeente heeft zich daarbij laten ondersteunen door een gespecialiseerd adviesbureau. Heldere conclusie: er is geen ruimte meer voor uitbreiding van het winkelbestand, maar er moet juist rekening worden gehouden met krimp van het aantal vestigingen. Daarom moeten er dringend keuzes worden gemaakt.

Die boodschap bleek echter aan lang niet iedereen besteed: met allerlei amendementen werd de visie die moet zorgen voor een levensvatbaar en toekomstbestendig winkelbestand vakkundig onderuit gehaald. D66 en PvdA-GroenLinks pleiten er zelfs voor het hele onderzoeksrapport met conclusies slechts "voor kennisgeving" aan te nemen. Voor de VVD aanleiding om te vragen waar het externe bureau in haar analyse kennelijk de plank had misgeslagen. Wij wachten nu nog op een antwoord …

Supermarkten
Dat ingehuurde deskundigheid moeiteloos wordt ingewisseld voor eigen intuïtie en persoonlijke voorkeuren is helaas niet nieuw (sportbeleid). Zo worden stenen uit een zorgvuldig samengesteld bouwwerk gehaald totdat het op instorten staat. Een voorbeeld: het externe bureau adviseerde om de supermarkten in Vessem en Wintelre nog maar een beperkte groei toe te staan, waarbij ze qua omvang even groot kunnen worden. Dit moet zorgen voor een evenwichtige situatie, waarin beide winkels voor levensmiddelen in het dorp behouden kunnen blijven. Binnen de eigen kern is immers onvoldoende economisch draagvlak voor flinke uitbreidingen. Gebeurt dat laatste wel, dan moet men klanten uit naburige kernen wegtrekken. Daarmee wordt het succes van de een de dood van de ander.

Volgens de rest van de fracties geen belemmering om de grens op te trekken naar 1.500 m2, ruim 3x zo groot als de huidige omvang! Daarnaast is er al behoorlijk overschot in de sector dagelijkse boodschappen. Het aanbod overtreft de vraag momenteel al met ruwweg met 25%. Gaan de supermarkten binnen de gemeente Eersel inderdaad naar de nu toegestane verdere schaalvergroting dan dreigt datzelfde aanbod nog eens bijna te verdubbelen. Om van de gevolgen voor de lokale bakker, slager etc. maar te zwijgen. Onbegrijpelijk!

Concentratie in Eersel
Voor de kern Eersel adviseert het bureau dringend om winkels te concentreren in de Nieuwstraat en wel vanaf de Schoolstraat richting Markt-Hint. Door maximaal te profiteren van elkaars aanwezigheid moet toekomstige leegstand worden voorkomen. Daar waar het winkelgebied in de Nieuwstraat dus zeer bewust wordt verkleind om problemen te voorkomen, kwam PvdA-GroenLinks plompverloren met een amendement om op het Carquefouplein (bij de kerk) nieuwe detailhandelsvestigingen toe te staan, dat met steun van het CDA en D66 zelfs werd aangenomen. Het belangrijkste uitgangspunt van de visie (samenballen van detailhandel binnen een beperkt gebied met het oog op de verwachte krimp van het winkelbestand) wordt daarmee rechtstreeks ondergraven.

De voornaamste conclusie van de deskundigen dat de groei er in de detailhandel volledig uit is is kennelijk door deze fracties in het geheel niet begrepen. Men leeft nog steeds in de roze wolk van voor de kredietcrisis en de opkomst van internet. Ook voor de extra winkelruimte die mogelijk nog ontwikkeld gaat worden bij de Poort van Eersel (voormalige ABN-Amro) hebben wij nog geen oplossing gehoord.

Vrijetijdseconomie
Ons signaal in de vorige Hint dat er door het huidige college eindelijk eens tempo moet worden gemaakt met het versterken van toerisme en recreatie is kennelijk opgepikt. Een VVD-amendement om toeristische fietsers zo snel mogelijk via Markt-Hint te leiden (i.p.v. van langs het dorp) werd vrijwel raadsbreed gesteund. Hopelijk is dit een voorbode van meer initiatief: de VVD heeft in ieder geval nog volop ambitie om de economische kansen voor lokale ondernemers waar mogelijk te benutten.
Fracties halen beleid zelf onderuit
• Deskundig advies stelselmatig genegeerd
• Oogkleppen voor naderende krimp
• VVD: recept voor problemen

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail