HEBBEN WINKELS NOG TOEKOMST?
Eersel, 10 december 2014

In Nederland is het winkeloppervlak de afgelopen 10 jaar met liefst 16% gegroeid. Omdat de toename van de consumentenbestedingen daarbij ruimschoots achterbleef daalde de gerealiseerde omzet per m2 in dezelfde periode daarentegen juist met 7%. Daarnaast vormen o.a. internetaankopen steeds nadrukkelijker een bedreiging voor het traditionele winkelaanbod. Zelfs landelijk opererende winkelketens snijden momenteel in het aantal vestigingen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de leegstand op veel plaatsen inmiddels voor iedereen duidelijk zichtbaar. Leegstand die vervolgens vaak funest is voor de sfeer in een winkelgebied en gemakkelijk kan leiden tot een onomkeerbare neerwaartse spiraal.

Keuzes onvermijdbaar
De detailhandelsvisie die vorige week dinsdag is besproken kiest er daarom voor om buiten de Nieuwstraat in Eersel geen nieuwvestiging meer mogelijk te maken. In de Nieuwstraat zelf worden de winkels meer geconcentreerd in de richting van de Markt-Hint. Volgens de VVD biedt deze aanpak in de gegeven omstandigheden de beste garantie om de toekomst van de lokale detailhandel veilig te stellen.

In de Nieuwstraat kunnen de winkels op deze wijze optimaal profiteren van de aanloop die met name de supermarkten creëren en elkaars aanwezigheid (clustering). Versnippering van het aanbod door spreiding maakt winkels extra kwetsbaar. Voor de kleine kernen betekent dat dit de nadruk komt te liggen op het voorzien in de dagelijkse levensbehoeften (supermarkt, bakker, slager etc.).

Bestaande winkels in bijvoorbeeld kleding hoeven overigens niet weg: er komt alleen geen ruimte meer voor uitbreiding van het aantal vestigingen. Zoals reeds vermeld in ons verkiezingsprogramma wil de VVD daarnaast bekijken of de Nieuwstraat voor verkeer weer tweerichting kan worden.

Gebrek aan initiatief
Hoewel daarmee de richting op hoofdlijnen vaststaat, hebben wij ons verbaasd over het gebrek aan ideeën bij het nieuwe college om hiermee concreet aan de slag te gaan. Omdat het beleid alleen beperkingen oplegt t.a.v. de komst van nieuwe winkels heeft de gemeente beperkte mogelijkheden om te sturen. Het college wil daarom met versterken van de aantrekkelijkheid van de Nieuwstraat winkeliers overtuigen om zelfstandig de overstap te maken.

Toen de VVD vroeg hoe de aantrekkelijkheid concreet verbeterd kan worden werd er onmiddellijk doorverwezen naar de ondernemers zelf. Als de gemeente inderdaad aan de zijlijn gaat staan hopen wij minimaal dat diezelfde ondernemers dan ook echt de ruimte en middelen krijgen om de ambitie waar te maken. De VVD vindt dat ook de herontwikkeling van de locatie Heukelom (bij de doorgang naar Markt-Hint) en een andere invulling van de Poort van Eersel (voormalige ABN-Amro) voor broodnodige impulsen kunnen zorgen.

Hoeveel moeite het huidige college heeft om zaken voortvarend aan te pakken blijkt ten overvloede nog uit het feit dat zelfs het simpel verleggen van een toeristische fietsroute over de Markt-Hint wordt doorgeschoven naar op zijn vroegst 2016 (minimaal een zomerseizoen vertraging).
Een helder toekomstperspectief bieden
• Verdringing en leegstand dreigen
• Ingrijpen moet problemen voorkomen
• VVD: weinig initiatief vanuit nieuw college

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail