BRAND (MET ASBEST !) IN WINTELRE
Eersel, 20 november 2014

Op 20 mei van dit jaar vatte een bedrijfsverzamelgebouw in Wintelre vlam bij het wegbranden van onkruid. Uiteindelijk brandde daarbij ook een naastgelegen woonboerderij volledig af en konden andere aanliggende panden ternauwernood worden gered. Bovendien kwam er asbest vrij, die zich door de wind verspreidde over een deel van het dorp.

Als VVD vinden wij het volstrekt logisch dat we bij een brand met een dergelijke grote impact achteraf als gemeente nadrukkelijk kijken naar bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening en de handhaving van milieuregels i.v.m. verhoogde brandrisico's, juist met het oog op de toekomstige veiligheid van onze inwoners.

Bluswater
Voor haar bluswater maakt de brandweer primair gebruik van het waterleidingnet van Brabant Water. Dit bedrijf verzorgt daarvan het beheer en onderhoud en de WVK-groep controleert in opdracht van de brandweer tweejaarlijks de goede werking van de brandkranen. Als VVD willen we o.a. weten of die controles daadwerkelijk volgens schema zijn uitgevoerd, hoeveel defecte kranen er daarbij werden aangetroffen en hoe vlot eventuele reparaties zijn opgepakt.

De gemeente blijft namelijk altijd eindverantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Als inwoner moet u er vanuit kunnen gaan dat de dichtstbijzijnde bluskraan ook werkt als er bij u of uw buren onverhoopt brand uitbreekt. Ook moeten de brandkranen door de brandweer snel en eenvoudig te vinden zijn, anders treedt er kostbaar tijdsverlies op met alle gevolgen van dien.

Democratische controle
In de opvatting van de VVD zijn we als volksvertegenwoordigers geen knip voor de neus waard als we hierover geen kritische vragen zouden stellen. Van het college (en met name de burgemeester als eerstverantwoordelijke) verwachten wij dat de raad in staat wordt gesteld haar controlerende taak in deze serieus uit te voeren. Dat kan alleen als we actief en uitvoerig geïnformeerd worden.

De gemeente kan daarbij een voorbeeld nemen aan een interne evaluatie van de Veiligheidsregio over de brand in Wintelre, waarbij openhartig man en paard worden genoemd. Het doen van onderzoek en erkennen dat er fouten zijn gemaakt is immers een voorwaarde om überhaupt tot verbeteringen te kunnen komen. Helaas blijkt dit geenszins vanzelfsprekend: zo wachten we bijvoorbeeld nog steeds op de controlerapporten van de brandkranen.

Van de coalitiepartijen (CDA, D66 en PvdA-GroenLinks) ondervinden we daarbij zeer weinig steun, integendeel. Speelt hier angst voor mogelijke politieke schade een rol of is er sprake van desinteresse? Als VVD krijgen we van deze partijen steeds onmiddellijk de vraag of er "geen vertrouwen" is de brandweer, de burgemeester etc. Elke inhoudelijke discussie krijgt daarmee op voorhand een verkeerde lading en wordt zo feitelijk geblokkeerd. Droevig en onacceptabel, omdat de zorg om de veiligheid van burgers en bedrijven daarmee op het tweede plan terecht komt.
Lering trekken uit verbeterpunten
• Evaluatie brand besproken in raadsbijeenkomst op 11/11
• Focus op bluswatervoorziening en brandrisico's
• VVD: raad moet stevig controleren

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail