NAHEFFING AFVAL
Eersel, 23 juli 2014

Wellicht heeft u al ergens gelezen over de naheffing die afvalverwerker Attero de gemeenten dreigt op te leggen vanwege het aanleveren van te weinig huishoudelijk afval voor haar verbrandingsoven. Door het steeds beter scheiden van afval loopt de hoeveelheid onbruikbaar restafval gestaag terug. Gemeenten kunnen daardoor niet meer voldoen aan de in 1993 (!) afgesproken volumeverplichting.

Als VVD vinden wij het echter niet uit te leggen dat onze inwoners hun inspanningen om bij te dragen aan een beter milieu “beloond” zouden zien worden met een hogere afvalrekening. De beweging van afval naar grondstof (recycling) moet juist leiden tot een win-win situatie, waarin milieuwinst en lagere tarieven hand in hand gaan. De VVD diende daarom een motie in om een eventuele boete niet door te rekenen via de afvalstoffenheffing. Alleen het CDA stemde daartegen.

Gerelateerde artikelen:
23-05-2014  Gemeenten krijgen rekening voor weinig afval
Afvalscheiding: hogere of lagere tarieven?

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail