VRIJETIJDSECONOMIE
Eersel, 3 juli 2013

In de vergadering van 27 juni j.l. heeft de raad een startnotitie goedgekeurd die de aanzet is voor overkoepelend beleid voor recreatie en toerisme. De gemeente Eersel is op dit terrein al behoorlijk actief, maar mede door het ontbreken van een lange termijn perspectief was soms sprake van pure ad hoc besluitvorming. Omdat de vrijetijdseconomie ook in de Toekomstvisie 2030 als belangrijke economische pijler is aangemerkt komt het integrale beleid als geroepen.

Gezamenlijk met ondernemers en andere betrokken partijen uit de sector, zoals de VVV, willen we als VVD het aanbod naar een hoger plan brengen: stilstand is immers achteruitgang, vooral als anderen tegelijkertijd wel doorgaan met investeren in meer kwaliteit. Uiteraard kunnen onze eigen inwoners ook profiteren van deze voorzieningen. Om die reden worden de dorpsraden nauw betrokken bij de totstandkoming.

De iDOP's hebben al laten zien dat ook in de dorpen veel ideeën leven hoe de aantrekkelijkheid van de kernen vergroot kan worden. Door de handen ineen te slaan kan bovendien meer resultaat worden geboekt.
VVD: doordacht stappen maken
• Versterking lokale economie

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail