DIENSTVERLENING
Eersel, 3 juli 2013

In de vergadering van 27 juni j.l. is door de raad het beleid t.a.v. de dienstverlening geactualiseerd. Hoewel steeds meer zaken via het internet afgehandeld kunnen worden blijft ook de mogelijkheid van persoonlijk contact voor veel inwoners en bedrijven belangrijk. Bij het vorige dienstverleningsconcept heeft de gemeente zich hierop enigszins verkeken door hoog in te zetten op internet en de openingstijden van de gemeentebalie drastisch te beperken.

Omdat de verwachte verschuiving naar internet vervolgens uitbleef en de wachttijden voor klanten op het gemeentehuis fors opliepen (waar de VVD al voor gewaarschuwd had) zijn de openingstijden uiteindelijk weer verruimd.

Ook bij het voorstel om 'verouderde' communicatie-instrumenten als de gemeentegids, gemeentepagina in de Hint en afvalkalender langzaam af te danken heeft de VVD het college tot voorzichtigheid gemaand. Zolang nog veel inwoners hiervan gebruik maken (en soms zelfs geen alternatief hebben), moet voorkomen worden dat mensen verstoken blijven van informatie.
VVD: doordacht stappen maken
• Klantvraag centraal bij dienstverlening

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail