KLIMAATBELEID
Eersel, 3 juli 2013

Wanneer je als gemeente van 18.000 inwoners een wereldomvattend probleem als klimaatverandering te lijf wilt gaan past er naast goede wil toch vooral ook enige bescheidenheid. In de nota staat: "Een modern duurzaamheidbeleid vraagt een zakelijke en realistische benadering". Daar kan de VVD zich volledig in vinden.

Omdat het geld de gemeente niet op de rug groeit hebben wij het college gevraagd om vooral te investeren in projecten die de gemeente zelf ook weer geld opleveren, bijvoorbeeld via energiebesparing. Die opbrengsten kunnen dan weer ingezet worden voor vervolginvesteringen, zodat er een zekere zelffinanciering ontstaat.

Het is bovendien de vraag of er nog hard gewerkt moet worden aan bewustwording nu het klimaat al een aantal jaren prominent op de (nationale en internationale) agenda staat. Inwoners en bedrijven worden bovendien haast overspoeld met aanbiedingen van commerciële aanbieders voor zonnepanelen, muurisolatie etc. De markt kan in dat opzicht het stokje van de overheid langzamerhand overnemen.
VVD: doordacht stappen maken
• Klimaatbeleid vraagt om realistische benadering

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail