ARCHIEF MET DOCUMENTEN VAN DE VVD AFDELING EERSEL

24 dec 2014 - Shoppen in een detailhandelsvisie
Afgelopen dinsdag is in de raad de detailhandelvisie besproken, waarover wij u in de vorige Hint al berichten. De gemeente heeft zich daarbij laten ondersteunen door een gespecialiseerd adviesbureau. Heldere conclusie: er is geen ruimte meer voor uitbreiding van het winkelbestand, maar er moet juist rekening worden gehouden met.....
Lees verder »

19 dec 2014 - Afronding wetstraject decentralisaties een feit
Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf.....
Lees verder »

10 dec 2014 - Hebben winkels nog toekomst?
In Nederland is het winkeloppervlak de afgelopen 10 jaar met liefst 16% gegroeid. Omdat de toename van de con-sumentenbestedingen daarbij ruimschoots achterbleef daalde de gerealiseerde omzet per m2 in dezelfde periode daarentegen juist met 7%. Daarnaast vormen o.a. internetaankopen steeds nadrukkelijker een bedreiging voor.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

28 nov 2014 - Ondernemers moeten weer banen durven creëren
Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de.....
Lees verder »

20 nov 2014 - Brand in Wintelre
Op 20 mei van dit jaar vatte een bedrijfsverzamelgebouw in Wintelre vlam bij het wegbranden van onkruid. Uiteinde-lijk brandde daarbij ook een naastgelegen woonboerderij volledig af en konden andere aanliggende panden ter-nauwernood worden gered. Bovendien kwam er asbest vrij, die zich door de wind verspreidde over een deel van.....
Lees verder »

12 nov 2014 - 7% belastingverhoging in 2015
De nieuwe coalitiepartijen CDA, D66 en PvdA-GroenLinks, die sinds de verkiezingen van afgelopen maart in Eersel aan het roer staan, hebben voor u in 2015 een belastingverhoging van liefst 7% in petto! Vergeten zijn daarmee de eigen verkiezingsprogramma's, waarvan de inkt nauwelijks is opgedroogd. Zo schreef D66 ruim een half jaar.....
Lees verder »

10 okt 2014 - VVD juicht nieuwe vormen van ondersteuning toe
De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem.....
Lees verder »

1 okt 2014 - VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer
Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale.....
Lees verder »

30 sep 2014 - Quotumwet & Europese arbowetgeving
Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar.....
Lees verder »

23 jul 2014 - Geen alcohol onder de 18
Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer drinken, vanwege de schadelijke effecten op hun gezondheid. Zowel de verkoop aan jongeren als het bezit van alcohol door henzelf is voortaan strafbaar. Om de naleving van het verbod in de praktijk gestalte te geven is de gemeente verplicht een preventie- en.....
Lees verder »

23 jul 2014 - Naheffing afval
Wellicht heeft u al ergens gelezen over de naheffing die afvalverwerker Attero de gemeenten dreigt op te leggen, vanwege het aanleveren van te weinig huishoudelijk afval voor haar verbrandingsoven. Door het steeds beter scheiden van afval loopt de hoeveelheid onbruikbaar restafval gestaag terug. Gemeenten kunnen daardoor niet.....
Lees verder »

23 jul 2014 - Klimaatbeleid
De rekenkamer heeft een zeer kritisch rapport uitgebracht over het gemeentelijke klimaatbeleid in de periode 2012-2010. Een greep uit de conclusies: een onrealistisch ambitieniveau, te weinig aandacht voor rendement van projecten en een gebrek aan samenwerking met burgers en bedrijven. Helaas moeten we als VVD constateren.....
Lees verder »

3 jul 2014 - Nieuwe coalitie kiest voor belastingverhoging
Na de verkiezingen van afgelopen maart staat er een nieuwe rood-groene coalitie aan het roer in Eersel. Het CDA gaf de voorkeur aan samenwerking met PvdA-GroenLinks en D66, boven een hernieuwde samenwerking met o.a. de VVD. Vorige week behandelde de gemeenteraad de voorjaarsnota, de opstap naar de begroting van volgend.....
Lees verder »

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

2 mrt 2014 - Alcoholverstrekking en feesten in gemeenschaphuizen en sportkantines
Op 19 december jl. heeft de raad een besluit genomen over de schenktijden bij paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen en gemeenschapshuizen) en mogelijkheden om in deze accommodaties bijeenkomsten van persoonlijk aard te organiseren (zoals bruiloften, verjaardagen etc.). De Drank & Horecawet schrijft gemeenten.....
Lees verder »

13 nov 2013 - Geen belastingverhoging in 2014
Ook komend jaar levert de gemeente Eersel wederom een sluitende begroting af (er is zelfs een behoorlijk overschot) en blijft de onroerende zaakbelasting ongewijzigd (0% stijging). Uiteraard stemt dit VVD tevreden, vooral van het beheersen van de lastendruk voor onze inwoners hebben wij de afgelopen 4 jaar een hard punt gemaakt.....
Lees verder »

30 okt 2013 - Van afval naar grondstof
Binnen de regio rond Eindhoven wordt door verschillende gemeenten inmiddels druk geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inzameling van huisvuil. De gemeenschappelijke gedachte hierachter is dat veel waardevolle materialen nu met het restafval naar de verbrandingsoven verdwijnen. Materialen die bij hergebruik als grondstof.....
Lees verder »

1 okt 2013 - Glasvezel in Eersel
Begin 2011 heeft het bedrijf Reggefiber zich voor het eerst in Eersel gemeld met plannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Destijds ging men uit van verglazing van enkel de kernen, m.u.v. Knegsel en Wintelre. Omdat de Telecommunicatiewet gemeenten verplicht om de aanleg van netwerken te gedogen dreigde een belangrijk deel.....
Lees verder »

18 sep 2013 - Klimaatbeleid valt ten prooi aan goede bedoelingen
Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad het klimaatbeleid voor de komende 4 jaar vastgelegd. In de betreffende nota staat: "Een modern duurzaamheidbeleid vraagt een zakelijke en realistische benadering". In dat uitgangspunt konden en kunnen wij ons als VVD volledig vinden. Als een van de uitvoeringsmaatregelen wordt.....
Lees verder »

3 jul 2013 - Vrijetijdseconomie
In de vergadering van 27 juni j.l. heeft de raad een startnotitie goedgekeurd die de aanzet is voor overkoepelend beleid voor recreatie en toerisme. De gemeente Eersel is op dit terrein al behoorlijk actief, maar mede door het ontbreken van een lange termijn perspectief was soms sprake van pure ad hoc besluitvorming. Omdat de.....
Lees verder »

3 jul 2013 - Dienstverlening
In de vergadering van 27 juni j.l. is door de raad het beleid t.a.v. de dienstverlening geactualiseerd. Hoewel steeds meer zaken via het internet afgehandeld kunnen worden blijft ook de mogelijkheid van persoonlijk contact voor veel inwoners en bedrijven belangrijk. Bij het vorige dienstverleningsconcept heeft de gemeente zich hierop enigszins.....
Lees verder »

3 jul 2013 - Klimaatbeleid
Als je als gemeente van 18.000 inwoners een wereldomvattend probleem als klimaatverandering te lijf wil past er naast goede wil toch vooral ook enige bescheidenheid. In de nota staat: "Een modern duurzaamheidbeleid vraagt een zakelijke en realistische benadering". Daar kunnen wij ons volledig in vinden. Omdat het geld de gemeente.....
Lees verder »

26 jun 2013 - Voorjaarsnota in teken van nieuwe bezuinigingsronde
Net als in 2011 moeten de gemeenten zich voorbereiden om financieel een flinke stap terug te doen. Door de systematiek “samen de trap op en trap af”, waarbij de omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijks-begroting, neemt de uitkering die gemeente Eersel van de landelijke overheid ontvangt naar verwachting met.....
Lees verder »

3 apr 2013 - Eindelijk duidelijkheid over toekomst brede scholen Eersel
Na een traject van bijna 7 jaar (!) is er afgelopen donderdag er een keuze gemaakt uit de 2 overgebleven varianten: verbouwing/renovatie van de St.Willibrordus en St. Jacobus op hun huidige locaties (optie 1)  en verhuizing van de St. Jacobus naar de St.Willibrordus, met naast renovatie gedeeltelijke nieuwbouw (optie 2). Aanleiding is.....
Lees verder »