NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD EERSEL

2 jul 2019 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2020
Eersel als aantrekkelijke gemeente met mooie dorpen en een groen buitengebied, midden in een economisch
sterke en dynamische regio; met als uitdaging om nu en in de toekomst een omgeving te bieden waarin het prima wonen, werken, recreëren is. Voorzitter, dit zou zomaar uit het verkiezingsprogramma van de VVD kunnen..…
Lees verder »

2 jul 2019 - Proefcasus Eindhoven Airport
De VVD kan met overtuiging instemmen met het raadsvoorstel om waardering uit te spreken voor het proces en
het rapport, en te reageren naar de stuurgroep met de door het college opgestelde concept brief. In het bijzonder onderschrijven wij het belang van geen vliegbewegingen na 23.00 uur. Een goede nachtrust draagt bij aan de.....
Lees verder »

12 mei 2019 - In Memoriam: Dennis Hoffland
In diepe verslagenheid geven wij kennis van het vrijdag jl. onverwacht overlijden van Dennis Hoffland (49 jaar).
De volgende dag zou hij zijn 50ste verjaardag hebben gevierd. Voor de Eerselse politiek en de VVD in het
bijzonder is Dennis altijd een constante factor geweest. Na actief deel te nemen in het afdelingsbestuur en.....
Lees verder »

14 apr 2019 - In Memoriam Henk Reijne
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de
VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Henk werd al in september 1981
lid van de VVD maar was in zijn functie als gezagvoerder op de grote vaart bij Rederij Van Ommeren nog.....
Lees verder »

21 mrt 2019 - Voorlopige uitslag PS verkiezingen
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen
voor Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan
om aardverschuivingen mee te hebben gemaakt van deze omvang. Als schrijver van deze tekst, een import.....
Lees verder »

8 mrt 2019 - Prov. Statenverkiezingen op 20 mrt 2019: Kies Lijst 1 / Plaats 29 / Pauline Hospel
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de gemeente Bladel ingezet voor alle kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.
Noem het Groot West Kempen. Ik ben jarenlang woordvoerder geweest voor onder andere het Sociale Domein...
Lees verder »

8 feb 2019 - Voldoende, veilig en schoon water!: de lijsttrekker voor waterschap De Dommel stelt zich voor
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

30 okt 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2019
Bij de behandeling van de begroting mag u verwachten dat wij kijken of een passende vertaling is gemaakt van
de wensen en ambities van de raad zoals uitgesproken bij de behandeling van de voorjaarsnota. Voorliggende begroting geeft een eerste doorkijk in de ambities van dit college; voor ons is van groot belang of de.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

5 jul 2018 - Koninklijke onderscheiding voor Steven Kraaijeveld
Steven Kraaijeveld is tijdens de extra raadsvergadering (coalitieverklaring, benoeming wethouders) op donderdag
5 juli benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester Joseph Vos. Kraaijeveld ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet als raadslid van de gemeente.....
Lees verder »

3 jul 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2019
Voorzitter, We staan met elkaar aan de start van een nieuwe raadsperiode. Dat betekent dat er ook in het gemeentelijk beleid verschuivingen zullen gaan plaatsvinden. Omdat deze voorjaarsnota nog behandeld wordt voordat er een nieuw college is, zullen die gewijzigde accenten pas bij de komende begroting echt zichtbaar.....
Lees verder »

18 jun 2018 - Coalitieakkoord: 'Dichtbij & Betrokken'
We leven in een samenleving die zich in een hoog tempo ontwikkeld. We hoeven ons huis niet meer uit om elkaar
te ontmoeten en de wereld te ontdekken. Via internet en social media komt de wereld naar ons toe en houden we contact met elkaar. Ontwikkelingen als deze hebben voordelen maar individualisering ligt hierbij op de loer.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

29 jan 2018 - CDA: Afspraak = geen afspraak
Waar is het politieke verantwoordelijkheidsbesef? In 2014 gingen CDA, D66 en PvdA aan de slag als nieuwe coalitie. Hun regeerakkoord was duidelijk over de intensieve veehouderij: de grenzen daarvan waren in zicht of
zelfs al overschreden. De veestapel moest daarom op slot: geen koe, varken of kip er meer bij! Door de.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»