ACHTERBANVERGADERINGEN VAN DE VVD EERSEL
De achterbanvergaderingen (fractieberaad) van de VVD Eersel zijn in principe altijd openbaar. De fractie nodigt de inwoners van de zes kernen van de gemeente Eersel dan ook graag uit om ideeën, zienswijzen en wensen met de fractie (raads- en commissieleden) te delen.

Deze vergaderingen, die in de regel op de donderdagavond, voorafgaande aan de commissievergaderingen plaats-vinden en om 20.00 uur beginnen, worden doorgaans georganiseerd in de fractiekamer van het gemeentehuis. U leest in de agenda steeds de actuele locatie.

We nodigen u van harte uit om van de geboden gelegenheid gebruik te maken zodat we op die manier beter uw wensen leren kennen en uw belangen kunnen vertegenwoordigen in de raad. Het maakt niet uit of u een onderwerp wilt bespreken dat is geagendeerd in de aansluitende commissievergadering of niet. In het laatste geval is het wel raadzaam, vooraf contact op te nemen met de fractie (zie onder).

Wij zien onze inwoners graag bij onze achterbanvergadering en verwelkomen u met een kopje koffie of thee.

Alexander Steenhoek
Raadslid VVD Eersel (fractievoorzitter)
Tel.: 06-25196585
Stuur me een mail
Dennis Hoffland
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail